Język niemiecki
Wiedza i doświadczenie
Język niemiecki jest 3 pod względem popularności językiem w świecie. Posługuje się nim ponad 120 milionów osób?
Warto zadbać o to, by dziecko poznało go już w młodym wieku – dzięki temu w przyszłości porozumiewanie się w tym języku nie będzie stanowiło dla niego żadnego problemu, a znajomość kolejnego języka obcego będzie dodatkowym atutem podczas rekrutacji na niektóre uczelnie czy do wymarzonej pracy.
Kurs języka niemieckiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych obejmuje wszystkie poziomy znajomości języka niemieckiego od początkującego do zaawansowanego. O przynależności do danej grupy decyduje test kwalifikacyjny oceniający aktualny poziom zaawansowania kursanta.